ယူရိုသန္းငါးရာေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ပြဲ

Sat, 2017-08-12 10:54 -- zaythu
ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ႔ ၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ယူရုိသန္း ငါးရာေက်ာ္ဖုိး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ေက်ာက္မ်က္တြဲ၊ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ စုစုေပါင္း ၆၈၈၇ တြဲ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ခင္းက်င္းျပသခဲ႔ရာ ေျခာက္ရက္အတြင္း အတြဲေပါင္း ၅၁၉၇ တြဲ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က ေန ၁၁ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းခ်ပြဲမွာ ေစ်းအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ႔ ယူရုိ ၁၂ သန္းတန္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲကိုေတာ့ ဝယ္ယူမယ့္သူ မရွိခဲ့ပါဘူး
 
ဒီျပပြဲမွာ ၾကမ္းခင္းေစ်းမျမင့္ေပမယ့္ ယူရုိ ၁၅ သန္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ေက်က္စိမ္းတြဲေတြလည္းရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
 
ျပပြဲမွာ ၀ယ္ယူတဲ႔ကုန္သည္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္တြဲနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ တန္းဖုိးေငြေတြကုိ ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း ေပးသြင္းရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္-ေမာင္သင္တုန္း 
Saturday, August 12, 2017