ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ပထမႏွစ္သင္တန္းမွာ အထူးျပဳဘာသာ သံုးခုထပ္တိုး

Wed, 2017-08-16 15:14 -- zaythu

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ဖြင့္လွစ္မယ့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ပထမႏွစ္သင္တန္း ေတြမွာ အထူး ျပဳ ဘာသာရပ္ အသစ္သုံးခုကို ထပ္တိုးလုိက္ၿပီလို႕ သတင္းရရိွပါတယ္။
 
အသစ္တိုးတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့  ဇီ၀ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲမွာ  ဓာတုေဗဒရမွတ္ ၉၀၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္ အတြက္ ဇီ၀ေဗဒရမွတ္ ၉၀နဲ႕  Environmental Studies ဘာသာရပ္ အတြက္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၇၅ မွတ္ ရရွိရမွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ကေတာ့ အမွတ္ေပါင္း ၄၉၀ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
တက္ေရာက္ခြင့္ရသူႏွစ္ေထာင္ ၀န္းက်င္ထဲမွာမွ  အထူးျပဳ ဘာသာရပ္တစ္ခုစီတိုင္းမွာ  အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီပါက ဝိဇၨာခြၽန္ဆုနဲ႕ သိပၸံခြၽန္ဆုေတြအျဖစ္ တစ္လကို ေငြက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းနဲ႕ ဘြဲ႕ရတဲ့အထိ  ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ဝိဇၨာခြၽန္ဆုနဲ႕ သိပၸံခြၽန္ဆုေတြကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္က စေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးရာေက်ာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေအာင္စိုးကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ဘြဲ႕ႀကိဳေလးႏွစ္ သင္တန္းေတြကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း သုံးေထာင္ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး 

Wednesday, August 16, 2017