ထိုင္းမွာ ေမွာင္ခိုလက္က ကယ္ဆယ္ထားတဲ့ ရွားပါး ေအာ္ရန္ဂူတန္ေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာပို႔

Thu, 2017-09-14 11:28 -- zaythu

မ်ိဳးသုဉ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေအာ္ရန္ဂူတန္မ်ိဳးစိတ္ ေမ်ာက္ဝံငယ္ေလး ႏွစ္ေကာင္ကို ေမွာင္ခိုသမား လက္ထဲက ကယ္ဆယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံက ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတစ္ခုကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး နီညိဳေရာင္ အေမြးေတြနဲ႔ ဆူမားၾတား ေအာ္ရန္ဂူတန္ ေမ်ာက္ဝံေလး ႏွစ္ေကာင္ဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းက ခိုတရာဘက္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေမ်ာက္ဝံေလးေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေမြးျမဴၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာေအာင္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေမ်ာက္ဝံေလးေတြဟာ အထီးတစ္ေကာင္၊ အမတစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ တိရစာၦန္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္သူ တစ္ဦးလက္ကေန တျခား ရွားပါး သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ေတြနဲ႔အတူ ကယ္ဆယ္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ စပ္လ်ဉ္းၿပီး အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ မေလးရွား ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးကို ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။
 
ေမ်ာက္ဝံေလး ႏွစ္ေကာင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာက တျခား ငယ္ရြယ္တဲ့ ေအာ္ရန္ဂူတန္ေလးေတြနဲ႔ အတူေရာေႏွာ ေမြးျမဴထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမ်ာက္ဝံေလးေတြကို ဇာတိႏုိင္ငံ အင္ဒိုနီးရွားကို ျပန္ပို႔ဖို႔ လတ္တေလာမွာေတာ့ အစီအစဉ္ မရွိေသးဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

Thursday, September 14, 2017

Top News