ကေလးေတြနဲ႔ အားကစားလုပ္ျပမယ့္ ထားထက္ထက္

Sat, 2017-09-23 16:13 -- zaythu
အလွမယ္ထားထက္ထက္က ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အားကစားလုပ္ျပတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခု ေနာက္လထဲမွာ ရိုက္ကူးေတာ့မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ကေလးေတြကို အားကစားပိုင္းပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေစဖို႔ အခုလို အားကစားကို အနုပညာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ အလွမယ္ ထားထက္ထက္က ေျပာပါတယ္။
 
ဒီအစီအစဥ္မ်ာ ထားထက္ထက္က ကေလးငယ္ေတြနဲ႔အတူ ကစားျပျခင္း၊ အားကစားကကြက္ေတြကို သရုပ္ျပသျခင္းနဲ႔ အားကစားနည္းလမ္းေတြကို လမ္းညႊန္ေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
အားကစားကစားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့အတြက္ ဒီအစီအစဥ္ကို ရိုက္ကူးျဖစ္တာလို႔ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ယဥ္မြန္
 
Saturday, September 23, 2017