လယ္ေျမမရွိသူေတြကို အခမဲ့ေပးႏိုင္ဖို႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္တခ်ိဳ႔မွာ လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္မယ္

Mon, 2017-09-25 16:25 -- zaythu

တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕မွာ လယ္ယာေျမေတြကုိေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး လယ္မဲ႔ယာမဲ႔နဲ႔က်ဴးေက်ာ္ေတြကုိ အခမဲ႔ေပးဖုိ႔အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇဗၼဴသိရိၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္း အမွတ္ ၁၀ မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ ကမၻာ႔ေက်ာင္းမ်ားႏုိိ႔တုိက္ေကၽြးေရးေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ေအာင္သူက ေျပာဆုိလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

လတ္တေလာမွာေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမေတြဟာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးရွိေနတဲ့ အတြက္ အဲဒီေဒသက လယ္မဲ့၊ယာမဲ့ေတြကို ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။  သင့္ေတာ္တဲ႔ေနရာနဲ႔ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးေနရာေတြကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီးရင္  လယ္မဲ႔ယာမဲ႔ေတြကုိ ေနရာခ်ထားေရးကုိ လစ္ဖန္းရဲ႕ အကူအညီေငြနဲ႔ ပထမဆံုး စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

အခုလုိ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေျမယာက်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္-ေမာင္သင္တုန္း 

Monday, September 25, 2017