႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌသစ္ျဖစ္လာတဲ့ အကယ္ဒမီဇင္ဝိုင္းက ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ

Tue, 2017-09-26 17:05 -- zaythu

ျမန္မာနိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး(၂၀၁၈)ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဥကၠဌသစ္အျဖစ္ ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီဇင္ဝိုင္းကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အကယ္ဒမီဇင္ဝိုင္းဟာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠဌ အျဖစ္ သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာလည္း ဥကၠဌအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာပါ။

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဥကၠဌျဖစ္လာမယ့္ ဦးဇင္ဝိုင္းက ဥကၠဌအျဖစ္ တဖန္ျပန္လည္အေရြးခံခဲ့တာေတြ၊ အရင္တုန္းက ဥကၠဌ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔အတူ  ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းေတြ၊ အမႈေဆာင္သစ္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။ 

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ေအးျမတ္

Tuesday, September 26, 2017