စက္မႈဇုန္ထဲကလုပ္ငန္းေတြ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရင္ယူရမယ့္ ေထာက္ခံခ်က္တစ္ခုတိုး

Thu, 2017-10-12 16:11 -- zaythu

 စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းေတြ ႏွစ္လဲ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ သန္႕ရွင္းေရးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ သက္တမ္း တိုးခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ဒီညႊန္ၾကားခ်က္က စက္တင္ဘာလမွာ အသက္ဝင္တာျဖစ္လို႔ လိုင္စင္အသစ္ ျပဳလုပ္ရတဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအ ေနနဲ႔ကေတာ့ ေထာက္ခံခ်က္ကို စတင္ေတာင္းခံရေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔သန္႕ရွင္းေရးဌာနက စက္မႈဇုန္မ်ားတာဝန္ခံအရာရွိက ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္က လွိဳသာာယာျမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္း စက္မႈဇုန္ ရဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႕ YCDC အေနနဲ႕ စက္မႈဇုန္ထဲက စြန္႕ပစၥည္း အမိႈက္သရိုက္ေတြကို ေန႔စဥ္ သီးသန္႔ သိမ္းဆည္းေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အမိႈက္စြန္႕ပစ္ကန္ ၊ ကမ္မီကယ္ စြန္႕ပစ္ကန္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းထားၿပီး ၊ စြန္႕ပစ္ရမယ္႕ နည္းစနစ္ေတြကို လည္း သင္တန္းပို႕ခ် ညႊန္ၾကားတာေတြအထိ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြရဲ႕ ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာမႈေတြကို လည္း လစဥ္ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိ တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္-ခင္ဝိုင္းျဖဴျဖဴ

Thursday, October 12, 2017

Top News