ရန္ကုန္က ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ YHT တင္ျပရမယ္

Thu, 2017-10-12 18:01 -- zaythu

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြ စာရင္းေကာက္ခံဖုိ႔ အပါအဝင္ က႑ေျခာက္ခုအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပဖုိ႔ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမၼဂအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ရဲ႕ ေျမး ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး တည္ေထာင္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (႔YHT) က တင္ဒါရရွိခဲ့တာပါ။

အီတလီႏုိင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ YHT အဖြဲ႔က လိုအပ္တဲ့ သုေတသနနဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲ့ဒီပေရာဂ်က္ဟာ စက္တင္ဘာလမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္စာ ပေရာဂ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။  YHT အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အီတလီ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေၾကး ယူရို ၁ သိန္း ရွစ္ေသာင္း ခန္႔အထိ ေထာက္ပံ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးၾကံတုိင္းေအာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ 

ရုပ္သံ သတင္းေထာက္- အလွေလး သူဇာ

Thursday, October 12, 2017

Top News