ကင္ဆာေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းၿမိဳ႕ထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါဝင္

Fri, 2017-10-13 10:55 -- zaythu

အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ၀န္ေဆာင္မႈကိုအရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းမွာရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရတယ္လုိ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါတယ္။

ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဒီစီမံကိန္းကို ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ဒီကင္ဆာေရာဂါစီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကင္ဆာေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး (UICC)တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို  ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ်က္ထရီယမ္ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံတကာ ကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီး (UICC)က ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ရာေက်ာ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီျမိဳ႕ေတြထဲက ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မယ့္ ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံမွ ကာလီၿမိဳ႕နဲ႕  ပါရာေဂြးႏုိင္ငံမွ အဆန္ရွန္ၿမိဳ႕တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ  လူဦးေရတစ္သန္းအထက္ရွိတဲ့  ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ျမိဳ႕ေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ
 ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ကာ ကင္ဆာေရာဂါ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို  စံနမူနာၿမိဳ႕ႀကီးေတြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းကာလကေတာ့ ၂၀၁၇ ကေန ၂၀၂၅ခုႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီေသဆုံးႏႈန္းကုိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ကမာၻမွာ ႏွစ္စဥ္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ လူဦးေရ ၈.၂သန္း ေသဆုံးေနၿပီး လူဦးေရ ၁၄သန္းခန္႕က ကင္ဆာေရာဂါကို ခံစားေနရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး 

Friday, October 13, 2017

Top News