က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပထမႏွစ္ဦးစားေပးစာရင္းမွာ ရခိုင္က ၿမိဳ႕နယ္ေတြပါဝင္

Fri, 2017-10-13 19:49 -- zaythu

ျပည္သူအားလုံး လက္လွမ္းမွီတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္(၃၃၀)မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ ဒီႏွစ္ကစၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက သတင္း ရရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္းအရ ဒီအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၁ခုႏွစ္ထိ ငါးႏွစ္တာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႕ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမိဳ႕နယ္(၇၈)ျမိဳ႕နယ္ ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အဲ့ဒီျမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မွာပါတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ၊ ေဆး၀ါးေတြနဲ႕ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးစီမံကိန္းမွာ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေတြ ပါ၀င္ရမယ့္ အခန္းက႑ေတြနဲ႕ ျပည္သူအားလုံး လက္လွမ္းမွီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေၾကာင္းကို ဒီကေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္ အသင္းမွာ ရန္ကုန္က အေထြေထြဆရာ၀န္ေတြကို အသိေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြက လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန တက္ေရာက္လာတဲ့ အေထြေထြ ဆရာ၀န္ေတြဆီက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနကို တင္ျပသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး

Friday, October 13, 2017

Top News