စလစ္ကပ္ကားအားလုံး ၂၀၁၈ မွာ ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးတည္း တင္သြင္းရမယ္

Mon, 2017-10-16 18:40 -- zaythu

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာမွာ အရင္က ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္း မေရြးဘဲခြင့္ျပဳထားတဲ့ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အစားထိုး တင္သြင္းယာဥ္ေတြကို ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမွတ္(၁/၂၀၁၇) ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အရင္က ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အစားထိုး အစီအမံျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကားအစားထိုး (စလစ္ကပ္ကား) တင္သြင္း ယာဥ္ေတြကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ေရာက္ရွိႏွစ္ႏွင့္ ၄င္းႏွစ္ေအာက္ ၄ ႏွစ္နိမ့္) ထုတ္လုပ္တဲ့ ကားေတြကို ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးတည္းသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

အစားထိုးယာဥ္ အျဖစ္ တင္သြင္းလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြထဲက လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အားလုံးကို ယာဥ္အမ်ိဳးအစား မခြဲျခားဘဲ ဘယ္ေမာင္တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တင္သြင္းခြင့္ သတ္မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကားတင္သြင္းခြင့္အရ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ၁၃၅၀ စီစီ ေအာက္ကား- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္- ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း နဲ႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္- ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဘယ္ေမာင္း/ ညာေမာင္းခြဲျခားမႈမရွိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအထဲက ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ လူစီးကားေတြကိုသာ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကားေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးတည္းကို တင္သြင္းရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၈ မွာေတာ့ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အင္ဂ်င္အရြယ္အစားခြဲျခားခ်က္မရွိဘဲ ၂၀၁၈ မွာ ကားေဟာင္းအစားထိုးတင္သြင္းလာတဲ့ ကားအားလုံး ကို ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ တေျပးညီ သတ္မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါ တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္တြင္ကားေစ်းကြက္ထဲမွာ ကားတင္သြင္းမႈႏႈန္းသိသိသာသာေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး တင္သြင္းထားၿပီးကားေတြ ေစ်းႏွစ္ဆနီးပါးတက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ကား၀ယ္ေရာင္းပြဲစားအခ်ိဳ႔ကေျပာပါတယ္။

သတင္း- ေအာင္ၿဖိဳးမြန္း ရုပ္သံ-သန္းေဌးေအာင္

Monday, October 16, 2017