ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္မွာ ဌာနသုံးခုသာထားဖို႕ ေရးဆြဲထား

Thu, 2017-10-19 16:31 -- zaythu

အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲထားတဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ စည္ပင္ဌာန သုံးခုသာ ထားရွိမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ႔ဌာနေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေရးဆြဲထားတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။ အဲဒီ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ စီးပြားေရးနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ သာက်န္ရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲတဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဌာနမွဴးေတြ ပါဝင္တဲ႔ေကာ္မတီနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္၊ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ေကာ္မတီတို႔က ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မူၾကမ္းကို ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းစိစစ္ေရး ေကာ္မတီကႏိုဝင္ဘာလမွာ အၿပီးသတ္စိစစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။  

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္  အမ်ားျပည္သူ ကို ခ်ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ အဲဒီ႔မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖိို႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္နွစ္မတ္လမွာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဦးလွေဌးကေျပာပါတယ္။

အသစ္ေရးဆြဲထားတဲ႔ စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို  ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ အစိုးရက ခန္႔အပ္တဲ႔ ေကာ္မတီဝင္ ေလးဦး၊ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္မယ္႔ ေကာ္မတီဝင္ ေျခာက္ဦးတို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာ ဌာန ၂၁ရွိပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - အိမ္႔ျမတ္ႏိုးေဇာ္

Thursday, October 19, 2017