ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ မီးပေဒသာလည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ

Sat, 2017-10-21 14:10 -- zaythu

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ဘုရားျဖဴ ရပ္ကြက္ရိွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား လူဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္က စုေပါင္းၿပီး ေအာက္ တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ညပိုင္းမွာ မီးပေဒသာ လွည္႕လည္ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဘုရားျဖဴ ရပ္ကြက္ ပန္းတင္လမ္းမႀကီး ၊ ေရထြက္ဦးလမ္းတို႕မွ တဆင့္ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရိွ ေအးေစတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္အထိ မီးပေဒသာပင္ေတြကို လွည္႕လည္ပူေဇာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေက်ာင္းတိုက္မွာေတာ့ မီးပေဒသာပင္ေတြကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေမာင္မယ္ေတြက ကိုင္ေဆာင္ ကာ ဘုရားကို ရည္စူးၿပီး လက်ာ္ရစ္ သုံးပတ္လွည္႕လည္ပူေဇာ္ခဲ့တာပါ။

ဒါအျပင္ ရိုးရာကထိန္ပေဒသာပင္ေတြကိုလည္း မီးပေဒသာလွည္႕လည္ပူေဇာ္ပြဲမွာ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး လွည္႕လည္ ခဲ့ၾကပါတယ္။
မီးပေဒသာ လွည္႕လည္ပူေဇာ္ပြဲကို ေရွးယခင္ ဘုိးေဘးမ်ားလက္ထက္က စၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ သီတင္းကၽြတ္ကာလ ဘုရားမီး ပူေဇာ္တဲ့ အေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ လွည္႕လည္ပူေဇာ္က်င္းပေနတာပါ။

 မီးပေဒသာ လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲအား ေရွးယခင္ ဘိုးေဘးမ်ားလက္ထက္မွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ  သီတင္းက်ြတ္ကာလ ဘုရားမီးပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လည့္လည္ပူေဇာ္က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရုပ္သံ - ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း

Saturday, October 21, 2017