မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕အႏုပညာတကၠသိုလ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖြင့္မယ္

Tue, 2017-11-14 11:45 -- zaythu
တကၠသိုလ္စဖြင့္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အၾကာမွာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းေတြကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ အႏုပညာတကၠသိုလ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ စဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
အဲဒီ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းကို ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာစတင္မွာပါ ။ သင္တန္းကိုေတာ့ ဂီတ ၊ သဘင္ ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ပန္းပု ၊ ရုပ္ရွင္နဲ႕ ျပဇာတ္ စတဲ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ငါးခုအတြက္ ဖြင့္လွစ္ မွာပါ။
 
မဟာဝိဇၨာသင္တန္းဟာ ႏွစ္နွစ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္နဲ႕မႏၱေလးမွာရိွတဲ့ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ နဲ႕ အႏုပညာတကၠသိုလ္ နွစ္ခုထဲက ႏွစ္သက္ရာတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းရဲ႕ အထူးျပဳဘာသာရပ္တစ္ခုစီမွာ သင္တန္းသား ၂၅ ဦးႏႈန္း လက္ခံသြားမွာျဖစ္ၿပီး မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲစနစ္နဲ႕ ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
မဟာ၀ိဇၨာသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ႏို၀င္ဘာဒုတိယအပတ္မွာ စတင္ေခၚယူမွာျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာေနာက္ဆုံးပတ္မွာ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈနဲ႕႔အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ကို ၁၉၉၃ခုႏွစ္မွာစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိသူ ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႕ အဆင့္မီသူ ရွစ္ရာေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး
Tuesday, November 14, 2017