ကြၽန္ေတာ္ စံဇာဏီဘိုပါ

Tue, 2017-11-14 18:25 -- zaythu

ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို 7Day ႐ုပ္သံ ပရိတ္သတ္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, November 14, 2017

Top News