ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ဆရာဝန္စစ္ေဆးခ်က္ ရယူၿပီးမွ ထိုးေပးေတာ့မယ္

Mon, 2017-11-20 16:17 -- zaythu

ဆရာဝန္ရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ရယူၿပီးမွ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးေတာ့မယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။ 

ကေလးေတြကို ေဘးကင္းေစဖို႕ ေရာဂါစစ္ေဆးတာေတြ၊ေစာင့္ၾကည့္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခ်င္တာေၾကာင့္  ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရမယ့္ရက္ကို ထပ္တိုးဖို႕ စီစဥ္ေနပါတယ္။  ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဆရာဝန္အင္အား ထပ္ျဖည့္ေပးဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ကစၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးမယ့္ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာဝန္စစ္ေဆးခ်က္ရယူၿပီးမွသာ ထိုးေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအေျချပဳအေနနဲ႕  ႏို၀င္ဘာလ(၁၅) ရက္ေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၂၃)ရက္အထိ ထိုးႏွံသြားဖို႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ေက်ာင္းအေျချပဳအစီအစဥ္မွာ ကေလးငယ္ ကိုးသန္းခြဲကို ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ႏို၀င္ဘာလ၁၇ရက္ အထိ ကေလးငယ္ ငါးသန္းေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးတဲ့ ကေလးငယ္ ငါးသန္းေက်ာ္ထဲက စိတ္လႈပ္ရွားတာ၊ မူးေ၀တာ၊ အန္တာ၊ ဖ်ားတာ စတဲ့  ေနာက္ဆက္တြဲ သာမာန္ လကၡဏာေတြျဖစ္ပြားတဲ့ ကေလးငယ္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျပင္းထန္လကၡဏာျဖစ္ပြားတဲ့  ကေလးငယ္ကေတာ့ သုံးဦးရွိတယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

အသက္၉လကေန အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ကေလး ငယ္ ၁၄သန္းေက်ာ္ကို  ႏို၀င္ဘာလမွာ ေက်ာင္းအေျချပဳ အစီအစဥ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ အစီအစဥ္နဲ႕ထိုးႏွံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကာကြယ္ေဆးကို ေမြးရာပါ ေရာဂါအခံရွိသူေတြ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါခံစားေနရသူေတြ၊ ကုိယ္ ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊အတက္ေရာဂါ ရွိသူေတြ၊ HIV ေဆးေသာက္သံုး ေနရသူေတြ၊ တီဘီေဆးႏွစ္လ ေအာက္ ေသာက္သံုးေန ရသူေတြနဲ႕ လတ္တေလာအပူႀကီးၿပီး ဖ်ားေနတဲ့ကေလးမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူေတြ ထုိးႏွံဖို႕ မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး 

Monday, November 20, 2017

Top News