လိႈင္ေဒသေကာလိပ္ အာစီတူးမွာ ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းေတြ ျပန္ဖြင့္ေတာ့မယ္

Fri, 2017-11-24 18:14 -- zaythu

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕ႀကိဳပထမႏွစ္သင္တန္းေတြကို လိႈင္နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ေဒသေကာလိပ္ (၂) (RC -2)မွာ ဒီဇင္ဘာလကစၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႕ သတင္းရရွိပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ထဲမွာ စာသင္ေဆာင္ခုနစ္ေဆာင္ရွိၿပီး  ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္ သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္ရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြ မ်ားလာၿပီး စာသင္ေဆာင္ေတြ မလုံေလာက္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္လိႈင္နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ေဒသေကာလိပ္  ၂ ေနရာကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး ဒီႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႕ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ဘြဲ႕ႀကိဳ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ၾကမယ့္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ RC-2မွာရွိတဲ့ စာသင္ေဆာင္ေတြနဲ႕ ေက်ာင္းအိမ္သာေတြကုိ  ေအာက္တိုဘာလကတည္းက ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနၿပီးေက်ာင္းဖြင့္ အမီ အၿပီးျပဳျပင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဒီဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပိီး လိုအပ္ပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ဘတ္ဂ်တ္ထပ္မံခ်ထားေပးမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(လႈိင္ နယ္ေျမ)မွာရွိတဲ့ ေဒသေကာလိပ္ ၂ မွာ  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ႀကိဳပထမႏွစ္သင္တန္းေတြကုိ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွာ  စတင္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး  ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္  RC-2ေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့  ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း TTC (လႈိင္နယ္ေျမ)မွ အတန္းေတြကုိလည္း  ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး  TTC (ကမာရြတ္နယ္ ေျမ)မွာရွိတဲ့ ငါးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(လႈိင္ နယ္ေျမ)မွာရွိတဲ့ ေဒသေကာလိပ္၂ ကုိ ၁၉၇၇ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ အထိဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)ကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရး အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕  သူငယ္တန္းမွ ပၪၥမတန္းအထိ အတန္းေတြကုိ ေဒသေကာလိပ္ ၂  ၀န္းအတြင္းမွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး 

Friday, November 24, 2017

Top News