ငါးဖမ္းပိုင္နက္ကိစၥစကားမ်ားၿပီး လူႏွစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္

Sat, 2017-12-02 15:17 -- zaythu
ငါးဖမ္းတဲ့ ပိုင္နက္ေနရာကိစ ၥစကားမ်ားရာက လူႏွစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္ ။
 
ေခါင္းျဖတ္သတ္ၿပီး ဦးေခါင္းေတြ ကို ပီနန္အိတ္ထဲ ထည့္ပစ္ထားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ ဧရာဝတီတုိင္း မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္က တလုပ္လပ္ေက်းရြာမွာ ျဖစ္ပြား ခဲ့တာပါ။
 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ကနဦးစစ္ေဆး ခ်က္ေတြ အရ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ညေန ၆ နာရီခန္႔မွာ အင္းသူႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းနဲ႔ ငါးကန္ေစာင့္ ဦးစိမ္းညိဳတို႔ဟာ ငါးဖမ္းခြင့္ေရပိုင္နက္ ကိစၥနဲ႔ အျငင္းပြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
သတင္းေထာက္ - သက္ေဆြ
 
Saturday, December 2, 2017