ၿမိဳ႔ျပအေမြအနွစ္အထိမ္းအမွတ္ ကမၺည္းျပားေတြ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာပါ တပ္မယ္

Sat, 2017-12-02 15:22 -- zaythu
ရန္ကုန္ျမိဳ႕က နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြနဲ႕ အထင္ကရလမ္းေတြမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားေတြ ဆက္လက္တပ္ဆင္သြားဖို႕ စီစဥ္ေနတယ္လို႕ သတင္းရရွိပါတယ္။
 
ကမၺည္းျပားေတြကတဆင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို အသက္အရြယ္မေရြး နယ္ပယ္စုံက ျပည္သူေတြ ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ကမၺည္းျပားေတြတပ္ဆင္တဲ့အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တာပါ။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အထင္ကရေနရာေတြမွာ ကမၺည္းျပားေတြ တပ္ဆင္တဲ့အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕နဲ႕ Royal Philips Corporation တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကမၺည္းျပားေတြတပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ကမၺည္းျပားေတြထုတ္လုပ္တာနဲ႕ တပ္ဆင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ Royal Philips Corporationက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး
Saturday, December 2, 2017