ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုမွာ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္အသစ္ တပ္ဆင္

Sat, 2017-12-02 15:26 -- zaythu
ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)မွာ မိလႅာကန္ေတြနဲ႕ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြကို ျပန္လည္သန္႔စင္ႏုိင္တဲ့ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ကို ဒီကေန႕ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္မွာ တပ္ဆင္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီေရဆိုးသန္႕စင္စက္ဟာသံုးစြဲမႈအေပၚမႈတည္ၿပီး အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ အထိ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ကာ တစ္ရက္ကို လူဦးေရ ၆၀၀ ခန္႔သံုးစြဲတဲ့ ေရဆိုးေတြကို သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
ဒီေရဆိုးသန္႕စင္စက္က ေငြက်ပ္ သိန္း၅၇၀ ခန္႔ တန္ၿပီး AQUA NISHIHARA ကုမၸဏီက လွဴဒါန္းတပ္ဆင္ေပးတာလို႔ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး
Saturday, December 2, 2017