ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ မိသားစုဆီ တရားဝင္ေငြလြဲႏိုင္ေအာင္စီမံေတာ့မယ္

Tue, 2018-01-09 17:17 -- zaythu

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ကုိယ္မိသားစုထံေငြလႊဲပုိ႔တဲ႔အခါ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကေန အလြယ္္တကူ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရး အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 

ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ ျပည္သူအင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္ေတြ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူေတြ  ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရရဲ႕ တစ္ဆယ္ရာခုိင္းႏႈန္းက ျပည္ပမွာ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတယ္လုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ခန္းမွန္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

လက္ရိွမွာေတာ့ အလုပ္သမားအမ်ားစုက သူတို႕ရဲ႕ အားလပ္ရက္မွာ ဘဏ္ေတြကတဆင့္ေငြလြဲမယ္ဆိုရင္လည္း ဘဏ္ပိတ္ရက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ရိွေနတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ဟြန္ဒီေငြလႊဲတဲ႔ စနစ္ကုိသာ အဓိကအသံုးျပဳၿပီး လႊဲပုိ႔ေပးေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ေမာင္သင္တုန္း 

Tuesday, January 9, 2018