ကြၽန္ေတာ္ စံဇာဏီဘိုပါ

Wed, 2018-01-10 13:56 -- zaythu
 
ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို 7Day ႐ုပ္သံ ပရိတ္သတ္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Tuesday, January 9, 2018