အေဟာင္းအပ်က္ေတြထဲက တန္ဖိုးထားဝယ္ယူေနရဆဲ ဖန္ခ်က္စက္ရုံ

Wed, 2018-01-10 14:07 -- zaythu

လက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ရပ္ဆိုင္းသြားတယ္ဆိုတာ၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ရွားပါးသြားတာ  ေငြေၾကးရင္း နွီးျမွပ္ႏွံမႈ မတတ္ႏိုင္ေတာ့တာေတြေၾကာင့္ပဲဆိုရင္ေတာ့ မွားပါလိ့မ္မယ္။

ဖန္တီးထုတ္လုပ္တဲ႕ ပညာရွင္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတာလည္းပါဝင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာဂီေက်ာင္းလမ္းထဲက  နဂါးဖန္ေျမ ၊မွန္ေျမ စက္ရုံကလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ လက္မႈ ၊ေလမႈတ္ ဖန္ထည္ေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ႕တာပါ။ 

အခု နဂါး ၊ ဖန္ေျမ ၊မွန္ေျမ စက္ရုံ လည္ပတ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ ၁၀ ႏွစ္ျပည္႕ခဲ႕ပါၿပီ။  ဒါေပမယ္ ႕လက္မႈပညာကို တန္ဖိုးထားသူေတြကေတာ႕ အခု ခ်ိန္ထိ နဂါး ဖန္ေျမ ၊မွန္ေျမကို လာေရာက္ ေလ႕လာေနၾကဆဲပါ။

အေဟာင္းအပ်က္ေတြထဲက အေကာင္းကိုေစ်းႀကီးေပးဝယ္ယူေနၾကဆဲပါ။ အမ်ားစုကလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံကေန လာေရာက္ေလ႕လာဝယ္ယူၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္- ခင္ဝိုင္းျဖဴျဖဴ

Wednesday, January 10, 2018