ေလးတန္းနဲ႕ရွစ္တန္း နွစ္ဆုံးစာေမးပြဲေတြ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္မွာစေျဖရမယ္

Fri, 2018-01-12 13:47 -- zaythu

ေလးတန္းနဲ႕ ရွစ္တန္း ေတြ အတြက္ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲေတြကို လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕မွာ စတင္က်င္းပမယ္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဒီကေန႕ မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

စာေမးပြဲေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ကေန ၂၆ ရက္အထိ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ေလးတန္းစာေမးပြဲေတြအတြက္က ေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ ၿပီးဆုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးတန္းစာေမးပြဲေတြကို မနက္ ကိုးနာရီကေန ၁၀ နာရီခြဲအထိ က်ငး္ပမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာ ၊ အဂၤလိပ္စာ ၊ သခ်ာၤ ၊ အေျခခံ သိပၸံ ၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္ေတြကို အစဥ္လိုက္စစ္ေဆးသြားမွာပါ။

ရွစ္တန္းစာေမးပြဲေတြကိုေတာ့ မနက္ ကိုးနာရီကေန ဆယ့္တစ္နာရီအထိ က်င္းပမွာျဖစ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာ ၊ အဂၤလိပ္စာ ၊ သခ်ၤာ ၊ ပထဝီဝင္ ၊ သမိုင္း ၊အေထြေထြသိပၸံစတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကိုအစဥ္လိုက္စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးတန္းနဲ႕ ရွစ္တန္းစာေမးပြဲေတြကိုေတာ့ တုိုင္းေဒသႀကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ အဆင့္ ေမးခြန္းေတြနဲ႕ စစ္ေဆးသြားမွာပါ။ 

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - လြင္သဲငယ္ဦး

Friday, January 12, 2018