ၫွပ္ေခါက္ဆြဲဖက္၊ ကပ္ေၾကးကိုက္ဖက္ လြယ္လြယ္လုပ္ရေအာင္

Fri, 2018-01-19 10:26 -- zaythu

ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ The Kitchen အစီအစဥ္ကေန ၫွပ္ေခါက္ဆြဲဖက္၊ ကပ္ေၾကးကိုက္ဖက္ လုပ္ရင္း ၫွပ္ျပားေကာ္ျပန္႔လိပ္ လုပ္နည္းေလးကိုပါ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

Friday, January 19, 2018