ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ရတဲ့ ျပင္သစ္ ဆက္ဆိုဖုန္း ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈအေျပာင္းအလဲျဖစ္

Sat, 2018-01-20 12:08 -- zaythu

ကမာၻမွာ အေကာင္းဆုံးလို႕ သတ္မွတ္ခဲ့ရတဲ့ ဆက္ဆိုဖုန္းေတြ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ မိသားစုပိုင္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီဟာ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းကို ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ ကုမၸဏီ တစ္ခုဆီ လႊဲေျပာင္းဖို႕ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္။

Henri Selmer Paris ကုမၸဏီဟာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး ဆက္ဆိုဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ ေခတ္ဟာ အဆုံးသတ္ခ်ိန္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဆက္ဆိုဖုန္းေတြကိုနာမည္ႀကီး ဂ်က္ဂီတပညာရွင္ ေတြက အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး အာကာသ ထဲမွာေတာင္ အသုံးျပဳ ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူရဲ႕ေျမးျဖစ္သူ လက္ရိွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္က အထူသျဖင့္ တရုတ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြျပင္းထန္းလာတာေၾကာင့္ ကုမၸဏီရဲ႕အနာဂတ္ကို ေသခ်ာေစခ်င္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီဟာ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အစဥ္အဆက္ နည္းပညာကို ျပည္႕စုံေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ပိုင္ရွင္သစ္ျဖစ္လာမယ့္ ရင္းနီးျမဳပ္နွံမႈ ကုမၸဏီလက္ထက္မွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။

Saturday, January 20, 2018