ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပုံကိုလူသုံးေထာင္ေက်ာ္နဲ႕ပုံေဖာ္တာဂင္းနစ္ စံခ်ိန္သစ္တင္

Wed, 2018-02-14 11:12 -- zaythu

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပုံကို လူအင္အားသုံးေထာင္ေက်ာ္နဲ႕ ပုံေဖာ္လိုက္တာဟာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားၿပီလို႕  ဂင္းနစ္အဖြဲ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
 
လူအင္အားအမ်ားဆုံးနဲ႕ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ေျမပုံ ဒါမွမဟုတ္ တိုက္တစ္ခုရဲ႕ ေျမပုံကို စုေပါင္းပုံေဖာ္ရာမွာ အရြယ္အစားအႀကီးဆုံး ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားတာပါ။
 
အဲဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပုံကို လူအင္အားသုံးေထာင္ေက်ာ္နဲ႕ ပုံေဖာ္တာကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၁၂ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕ မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာျမန္မာကဦးေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ရွစ္ရာေက်ာ္က အာဖရိက တိုက္ပုံစံပုံေဖာ္ခဲ့ကာ  ကမာၻ႕ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီစံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးႏိုင္ဖို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပံုကို လူဦးေရ သုံးေထာင္ေက်ာ္နဲ႕ပုံေဖာ္ခဲ့တာလို႕သိရပါတယ္။

Tuesday, February 13, 2018