ကြၽန္ေတာ္ စံဇာဏီဘိုပါ

Wed, 2018-02-14 13:11 -- zaythu

ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို 7Day ႐ုပ္သံ ပရိတ္သတ္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, February 14, 2018