မနက္ခင္းသတင္းစာ

Tue, 2018-03-13 12:58 -- zaythu

 မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္က ေန႔စဥ္ထုတ္ 7Day Daily သတင္းစာမွာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔တင္ဆက္ေပးမယ့္ သတင္းေတြကေတာ့ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔ ေခ်းေငြမယူသင့္ဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ပါက အျမင့္ဆံုးေသဒဏ္ခ်မွတ္နုိင္မယ့္
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျပီးစီး၊ သဘာဝေဘးသတင္းမွားလႊင့္သူကို ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ေၾကာင္း
အသိေပး၊ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားလြန္းလို႔
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား စတဲ့သတင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

မနက္ခင္း သတင္းစာ အစီအစဥ္ကို တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ း ၃၀ အခ်ိန္မွာ တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, March 13, 2018

Top News