အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ ျမန္ျမန္လွလွ ထံုးလို႕ရမယ့္ ဆံထံုးေလး

Thu, 2018-03-15 11:32 -- zaythu

 အျပင္ထြက္တဲ့အခါ ဆံထံုးေလးထံုးၿပီး သြားကိုသြားရေတာ့မယ္ အခ်ိန္ကလည္းခဏပဲရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုင္မသြားပါနဲ႕ ကိုယ့္ဖာသာထံုးလို႕ရမယ့္ ဆံထံုးေလးကို Hair & Beauty အစီအစဥ္ကေန ထံုးျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္ရွည္ရွည္ တိုတိုထံုးလို႕ရတဲ့ ဆံထံုးေလးလည္းျဖစ္ေတာ့ လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါဦးေနာ္။ 

Thursday, March 15, 2018

Top News