World News

 • Mon 27 Nov 2017 - 10:33
  ဆီးရီးယားတြင္ ႐ုရွား၏ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ တစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Mon 27 Nov 2017 - 10:31
  အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းေပၚရွိ ေအဂြန္မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲႏုိင္ေျခ သတိေပးခ်က္ကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:41
  (၆၄)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ပိတ္ပင္ ထားေသာဥပေဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ႐ံုးက ေျပာၾကားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသား ၂၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္က ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတ႐ံုးက ထုိသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:40
  Tesla ကုမၸဏီက   ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ လီသီယံအုိင္းယြန္း ဧရာမဘက္ထရီႀကီး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးၿပီ ဟု ေၾကညာသည္။ ယင္းဘက္ထရီသည္ ကမၻာ့ စြမ္းအားအေကာင္းဆံုး ဘက္ထ ရီ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းကုမၸဏီက ေျပာသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:38
  ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကုိ (၃၇)ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ပါတီ၏ ဖိအားေပး ခံရၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း ပတ္က ရာထူးမွထြက္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၾကားစဥ္ ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း  မူဂါဘီ သည္ ငုိေႂကြးၿပီး ၎၏ စစ္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မ်ား၏ သစၥာေဖာက္ျခင္း ခံရသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း Standard သတင္းစာက တနဂၤ ေႏြေန႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:37
   ႀကိဳးမဲ့အခ်က္ျပ မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ေပးေသာ Inter-net Escape Pod စနစ္ ပါဝင္ သည့္ အိမ္တြင္းသံုးတဲအတြင္း အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ ကုန္ဆံုးၾကည့္ရန္ ကမၻာေက်ာ္ ၾကက္ေၾကာ္ကုမၸဏီ KFC က စားသံုးသူမ်ားကို တုိက္ တြန္းလ်က္ရိွသည္။ Enternet Escape Pod စနစ္ပါ အဆိုပါတဲကို KFC အြန္ လိုင္းအေရာင္းဆုိင္ တစ္ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရိွၿပီး ယင္းတဲတြင္  KFC တည္ေထာင္သူ ကိုလုိနယ္ ဆန္းဒါးက တဲအမုိးေပၚကေန၍ လက္ဆန္႔ထုတ္ကာ တဲကုိ ေပြ႕ ပုိက္ထားပံုပါဝင္သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:36
  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္္းခံရ ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဆိုခါ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း  ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိကလူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ခုကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ ကေမၻာဒီးယားဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဟြန္ဆန္အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းမႈက အဓိက အတိုက္အခံပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းေစသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အမွီအခုိကင္း အခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ခံရကာ ယင္းကုိ အ ေနာက္တုိင္းအလွဴရွင္မ်ားက ေဝ ဖန္ခဲ့သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:35
  တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား မဝယ္ ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ တားျမစ္ ခ်က္တစ္ခုကုိ လက္လီအေရာင္း ဆုိင္တစ္ဆိုင္က ေၾကညာထားၿပီး ေနာက္ ဂ်ပန္အလွကုန္ပစၥည္း ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ‘တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား မဝယ္ရ’ဟု အနီေရာင္စာလံုးျဖင့္ ေရးထားေသာ တားျမစ္ခ်က္ပံုကုိ တ႐ုတ္ လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားက ေဝမွ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ Pola ကုမၸဏီ၏ ေတာင္းပန္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:34
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္စီျပည္နယ္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေသနတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေနေသာ ကြန္ရက္ကုိ ဖ်က္ဆီး ခဲ့ၿပီး လူ ၅၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးကာ ေသနတ္ ၄၂ လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံသတင္းစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပသည္။ ဟြာရွန္းေန႔စဥ္၏ အဆိုအရ ရွန္စီျပည္နယ္ မုိင္ရွန္းစီရင္စုမွ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဗ်ဴ႐ုိသည္ လက္နက္ခဲယမ္းဆက္စပ္ပစၥည္း ၃၀၀ ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:33
  နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ဘုရင္ စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္ တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္ ပထမဆံုး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသူ ၁၅ သန္းေက်ာ္ က ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇၅ ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:32
  အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကြၽန္းေပၚရိွ ေမာင့္အဂြန္း မီးေတာင္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနၿပီး ထူထပ္ေသာ မီးခိုးမ်ား မီတာ ၄,၀၀၀ အထိ ထုတ္လႊတ္ေနကာ ေဝဟင္၌ မီးေတာင္ျပာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားက အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ ျပန္သည္။ ယင္းမွာ ေမာင့္အဂြန္းမီး ေတာင္မွ ယခုသီတင္းပတ္အ တြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကီးႀကီးမား မား ထုတ္လႊတ္မႈျဖစ္ၿပီး ေလ ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:31
   ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ ပုိင္းရိွ ကာလာအစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈတစ္ခုအတြင္း ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်သူ ငါးဦးဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာစီရင္စု႐ံုးက ေျပာသည္။ မြန္းလဲြခ်ိန္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္လူမ်ိဳး အဖြဲ႕မ်ား ၾကား ေသနတ္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း အဆို ပါ႐ံုးက ေျပာသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:30
   ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က လစ္ဗ်ားကမ္းေျခတြင္ ေလွတစ္စီး တိမ္းေမွာက္ၿပီးေနာက္ ေရႊ႕ ေျပာင္းဒုကၡသည္ အနည္းဆံုး ၃၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အျခားေလွတစ္ စီးႏွင့္အတူ ေျမထဲပင္လယ္ကုိ ျဖတ္သန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေသ ဆံုးသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:29
   ႏုိင္ငံတကာကုိ ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည့္ သံုးပတ္ နီးပါးအၾကာ စစ္ဘက္ပိတ္ဆို႔မႈ ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ  အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအေထာက္ အပံ့ပစၥည္းမ်ား ယီမင္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆာနားသုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က စတင္ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢတာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အကူအညီမ်ား ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကုိ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း ရပ္တန္႔ ရန္ ေလယာဥ္မ်ား မလံုေလာက္ ေသးဟုဆုိသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:28
   ဥေရာပက မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာပါက အီရန္ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္ေရာက္ရိွ ႏုိင္မႈအကြာအေဝးကုိ ကီလိုမီတာ ၂,၀၀၀ အထက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္မည္ ဟု အီရန္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္က သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း Fars သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ အီရန္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္စီမံ ကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခုိင္အမာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေရးျပင္သစ္က ေတာင္းဆုိထားသည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:28
  ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္အစၥလာမာဘတ္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ အစၥလာမ္မစ္ပါတီ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ၾကား ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၎တို႔စခန္းခ်ရာေနရာမွ မထြက္ခြာမီ ယာဥ္မ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ေၾကာင္း ရဲ တပ္ဖြဲ႕ကေျပာသည္။ ရာဝါပင္ဒီၿမိဳ႕မွ အစၥလာ မာဘတ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရာလမ္း ကုိ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပေနေသာ ဘာသာေရး သ ေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကုိ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား က ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းဖယ္ရွား ရန္ ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ တိုက္ခုိက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚကာ အနည္းဆံုး လူ ေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:27
  ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြင္းရိွ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရ က သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ ရပ္ကို သမၼတဗလာဒီမာပူတင္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အေမရိကန္တရားေရးဌာန က ႐ုရွားႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံသတင္း ဌာန RT ကုိ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စား လွယ္မ်ား မွတ္ပံုတင္မႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္ စားလွယ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လုိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ ယခုဥပေဒ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 19:25
   ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဘာ္ႏုိျပည္ နယ္ရိွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို အစၥလာမ္မစ္စစ္ေသြးႂကြ ဘုိကုိဟာရမ္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟု သံသယရိွသူမ်ား က ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ထိန္း ခ်ဳပ္လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ သမၼတဘူဟာရီ ၂၀၁၅ က အာဏာရၿပီးေနာက္ အေသအ ေပ်ာက္အမ်ားဆံုး တိုက္္ခိုက္မႈ မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္း အဒါမာဝါျပည္နယ္ရိွ ဗလီ တစ္ခုတြင္ အေသခံဗံုးခဲြမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၅၀ ဦး ေသဆံုးၿပီး ေနာက္ ရက္ပုိင္းအၾကာတြင္ ယခုတုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ သည္။
 • Sun 26 Nov 2017 - 17:44
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ ပုိင္း နင္ဘုိဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အနည္း ဆံုး လူ ႏွစ္ဦးေသဆံုးကာ ဒါဇင္ ႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ား ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ သည္ဟု ေဒသခံအရာရိွမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sat 25 Nov 2017 - 21:38
  ျပင္သစ္လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားေရးတပ္ဦးပါတီေခါင္းေဆာင္ မာရိန္းလီပင္း၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္သစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဘ႐ူႏုိလီမုိင္ရီကေျပာသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မစၥစ္လီပင္း က ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ တုိင္ၾကားထားသည္။

Pages

Subscribe to World News