စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္လိုေၾကာင္း အမတ္အခ်ဳိ႕ေျပာၾကား

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္စဥ္က မဲေပးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမည့္ အခ်က္ မ်ားစြာ ပါ၀င္ေန၍ ေလ့လာညႇိ ႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ အလုံ အေလာက္ရရွိရန္ လုိသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါ၍ ေလ့လာခ်ိန္ပိုမိုရရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္ကာလ အတြင္းမွာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြ လုပ္ရတယ္။ ဒါကအမွန္ေတာ့ လုံ ေလာက္တဲ့အခ်ိန္ ကာလေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီထက္အခ်ိန္ၾကာ ၾကာ ပိုယူဖို႔လိုတယ္။ ဒီဥပေဒက ပုဒ္မေပါင္းေလးရာေလာက္ပါ တဲ့ ဥပေဒျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အသုံးျပဳ ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ ဖုိ႔ဆိုရင္ အေလာတႀကီးလုပ္လုိ႔ မရဘူး’’ဟု ဦးေသာ္တာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္အခ်ိန္ တစ္လေက်ာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူမည္ဆုိပါက  အားနည္းခ်က္မ်ားစြာပါေသာ ဥပေဒသာ ထြက္ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚ ၾကည္ျပာက ဆုိသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ေတြက ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳဖို႔ ၾကန္႔ၾကာတယ္ေျပာ တယ္။ တစ္လဆုိတဲ့အခ်ိန္ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ အမွန္ဆုိရင္ ဒီဥပ ေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္မႈလုပ္ဖို႔အ တြက္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေတာင္ယူဖို႔ လိုတယ္။ ဒီဥပေဒ ကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာအားသာခ်က္ ထက္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ပို ျမင္ေတြ႕ရတယ္။ အားနည္းခ်က္ ေတြကို ေလ့လာျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆုိရင္ အခ်ိန္ကလိုကိုလုိတယ္’’ဟု ၎ ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ဥပေဒ ၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စတင္ စုစည္းေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ၍ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။ 

ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ နည္း ဥပေဒမ်ား ေရာေထြးထည့္သြင္း ထားျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာင္းပြစြာပါ၀င္ေနျခင္း၊ ျပည္ ေထာင္စုဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေန သည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနျခင္း စသည္တို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပ ထားသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကို ဆႏၵမဲနဲ႔ ေရြးဖို႔ဆုိတာမ်ဳိးေတြ အ ႀကံျပဳတင္ျပလာတာေတြ ရွိတယ္။ဒါကေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ။ တခ်ဳိ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ဦးေသာ္တာေအာင္က ဆုိသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္သည့္ စည္ပင္သာ ယာေရး၀န္ႀကီးကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတပ္ၿပီး သမၼတက ခန္႔အပ္သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္း ၃၂ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၉၈ ခုပါ၀င္ကာ အဓိကအားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆဲြထား သည္ဟု စည္ပင္သာယာေရး၀န္ ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာ သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္း၌ ၿမိဳ႕ျပစီ မံကိန္းအာဏာပုိင္အဖဲြ႕၊ အ ေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕၊ လမ္းတံတားဆုိင္ရာ အာ ဏာပုိင္အဖဲြ႕၊ ေရရရွိေရးႏွင့္ ေရ ေပးေ၀ေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕၊ ေရ စီးေရလာႏွင့္ ေရဆုိးစီမံခန္႔ခဲြမႈ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕၊ ျပည္သူ႔က်န္း မာေရးႏွင့္ ေစ်းမ်ားအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕၊ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြေရး အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ဟူ၍ အာဏာ ပုိင္အဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းရန္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဌာနမ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနတို႔ ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ ပါ၀င္သည္။