မေကြးတိုင္းလစ္လပ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္းငံ့

ၿမိဳ႕ခံအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကို အမည္စာရင္းထပ္တင္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေန
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မိုးေက်ာ္)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သံုးလၾကာလစ္ လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာ အတြက္ ျပန္လည္ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးအား ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။


ဧၿပီ ၅ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေပးပို႔သည့္စာကိုဖတ္ၾကားသည္။

ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က အၿငိမ္းစားခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴး (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) ဦးျမင့္ေဆြ(၆၂)ႏွစ္ႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရး မွဴးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္ထြန္း(၆၂)ႏွစ္တို႔အား လစ္လပ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ ေနရာအတြက္ တင္ျပခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးႏွင့္ စိုက္ ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာတြင္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ျပထားသည့္ ႏွစ္ဦး အနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဆြ ကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီး တစ္ေန ရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ ျပဳသေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဧၿပီ ၅ ရက္၌ျပဳလုပ္ သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎တင္ျပ ထားသူႏွစ္ဦးအနက္ ဦးခင္ေမာင္ ထြန္းအား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ ျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ေခတၱဆိုင္းငံ့ ထားရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ဘာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ ကို ဆိုင္းငံ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မသိဘူး။ ဒါက ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ရဲ႕သေဘာပါ’’ ဟု တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတာကေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေခတၱဆိုင္းငံ့ ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္ ထြန္းသည္ စက္မႈသီးႏွံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦး စီးဌာန၊ မေကြးတိုင္း တိုင္းဦးစီးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က တိုင္းအဆင့္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးအေန ျဖင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုဆံုးမျခင္း၊ ထိခိုက္နာက်င္ ေစျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ အခ်ဳိ႕ကေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ ခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္ ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ဌာနကစာျဖင့္ သတိ ေပးျခင္း အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထား ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ယေန႔ (ဧၿပီ ၆ ရက္) တြင္ျပဳလုပ္မည့္ မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၏ အမည္စာ ရင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ 

ယင္း၀န္ႀကီးေလာင္း ေနရာအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕ခံ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကို အမည္စာရင္း ထပ္မံတင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစုိးရ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား က ေျပာသည္။

More in Politics Section