က်ပ္သိန္း ၅,၈၀၀ တင္ျပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေဆးသုတ္စရိတ္ ေလးပံုတစ္ပံုသာ က်သင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

အေရးယူရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုေရွ႕မွ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းသြားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆးသုတ္ သည့္ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ သိန္း ၅,၈၀၀ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေလးပံုတစ္ပံုသာ က်သင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ ေဆးသုတ္လုပ္ ငန္း တာ၀န္ယူထားသူမ်ားကို အေရးယူရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဂန္႔ေဂါျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္  အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ကြၽန္းတံ ခါးမ်ား၊ ကြၽန္းေပါင္မ်ားကို ထိန္း သိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္တာ ရွည္ခံေပၚလစ္တင္ေဆးသုတ္ရာ တြင္ အသံုးစရိတ္တင္ျပမႈမ်ား ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္ တကယ္ကုန္က်မႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆး ရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စစ္ ေဆးေစခဲ့သည္။စံုစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ထံတြင္ တင္ျပ ထားၿပီး၎မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယထံသို႔ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္း လိႈင္က ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး မီဒီယာ မ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။

‘‘ေတြ႕ရွိခ်က္ အၾကမ္းဖ်င္း က အရည္အေသြးေတြမမီဘူး ေပါ့။ သံုးစြဲထားတဲ့ သုတ္ေဆးေတြ ကပင္ကို အရည္အေသြးကို မမီ တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆို ရင္ေဆးေတြေလာင္ၿပီးပ်က္စီး သြားတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔တင္ျပထား တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ေလးပံုတစ္ပံု ခန္႔သာက်သင့္တယ္ဆုိၿပီး အဲဒါ ကို အစီရင္ခံစာတင္ထားတယ္။  လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါရန္ဆိုၿပီး အစ္မတို႔က ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆး တင္ျပတာေပါ့’’ ဟု ေဒၚယဥ္မင္း လိႈင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆးသုတ္လုပ္ငန္း  ကုန္က်စရိတ္ကို ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၎၏သာမန္ အသံုးစရိတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ သီးသန္႔ေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး  ဌာန၀န္ထမ္းက ႀကီးၾကပ္သံုးစြဲ ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေဆးသုတ္လုပ္ငန္းအတြက္သုတ္ ေဆးအေကာင္းစား အသံုးျပဳ ေၾကာင္းတင္ျပေသာ္လည္း စစ္ ေဆးၾကည့္ရာတြင္အရည္အေသြး မမီသည့္ ေဆးအသံုးျပဳထားသည္ ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္း  လိႈင္ကေျပာသည္။

‘‘ေနာက္တစ္ခါ သူျပထား တာက ေဆးအသစ္သုတ္တာမ်ိဳး ျပတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုသံုးထပ္တို႔၊ ေလးထပ္တို႔သုတ္ရတယ္။ အခု ဟာက နဂိုရွိၿပီးသားအေဟာင္း၊အ ေကာင္းရွိၿပီးသား အဲဒါကို ျပန္ၿပီး ေတာ့ သုတ္ရတာမ်ိဳးကို။ အဲဒါမ်ိဳး  ကို သံုးထပ္လို႔ျပရင္သံုးဆျဖစ္ေန မွာ၊ေလးထပ္လို႔ျပရင္ေလးဆျဖစ္ ေနမွာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမူတည္ၿပီး  လိုက္ၾကည့္စစ္ေဆးၿပီးသံုးသပ္ ခ်က္တင္တဲ့ သေဘာေပါ့’’ ဟု ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ကရွင္းျပသည္။

ဆိပ္ျဖဴျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သိုက္က ‘‘သူတို႔ဒီလိုလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ရတာေပါ့။ တို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးစိစစ္သြားမွာ’’ ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေဆးသုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွအရာရွိ တစ္ဦးဦး ေဆာင္သည့္ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ရွင္း လင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဟု လႊတ္ေတာ္႐ံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက မီဒီယာမ်ားအားရွင္းျပထား သည္။

အဆိုပါကုန္က်စရိတ္သည္  ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အ သံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳထား  ေၾကာင္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ ေဆးမႈရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာ ေရးဆိုခြင့္ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေမသက္လိႈင္သို႔ ဆက္သြယ္ ရာလႊတ္ေတာ္၊ အိမ္ေတာ္ျပင္ ထိန္းတာ၀န္ယူထားသည့္ ၿမိဳ႕ရြာ ႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ေမာင္ေမာင္လြင္သို႔ ဆက္သြယ္ ရန္လမ္းၫႊန္သည္။ ဦးေမာင္ေမာင္ လြင္က ‘‘အဲဒါကြၽန္ေတာ္မသိဘူး ခင္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ကေနာက္မွ ေရာက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္ကအခုမွ ေျပာင္းလာတာႏွစ္လ၊ သံုးလပဲရွိ ေသးတယ္’’ ဟု ေျဖၾကားသည္။ ယခင္တာ၀န္ယူခဲ့သူသည္ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။