စက္သံုးဆီေခြၽတာေရး အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂,၀၀၀ စီစီအထက္ ယာဥ္မ်ား အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

မူးယစ္ေဆးသတင္းေပးသူကို ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည့္အခ်က္ ပါ၀င္လာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ စက္သံုးဆီေခြၽတာရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂,၀၀၀ စီစီအထက္ ယာဥ္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္းသည္။ (ဓာတ္ပံု − ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

 ျပည္ပက တင္ သြင္းေသာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂,၀၀၀ စီစီမွ ၄,၀၀၀ စီစီရွိ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားကိုအခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ျပည္ပက တင္သြင္းလာ သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ Double cab 4 door pickup မွအပ ၂,၀၀၁ စီစီမွ ၄,၀၀၀ စီစီ အထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီ ဒင္ႏွင့္ ၀က္စ္ဂြန္အမ်ိဳးအစားေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ကူေပး (coupe) ယာဥ္မ်ားကို အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ -၁၉ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အ ေကာက္ဆုိင္ရာဥပေဒကို တစ္ပုိဒ္ ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ‘‘၂,၀၀၀ စီစီ အထက္က ဇိမ္ခံကားအမ်ိဳးအစားထဲ ၀င္ပါ တယ္။ ၂,၀၀၀ စီစီ အထက္ကား ေတြမို႔လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စက္သံုးဆီေခြၽတာဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး  ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၄,၀၀၁ စီစီႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းမႈကို အခြန္ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအ ေနျဖင့္ ျပည္ပက တင္သြင္းလာ ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအနက္ ၁, ၅၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ပါ၀ါေအာက္ ယာဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ၁,၅၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ ပါ၀ါမွ ၂,၀၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ပါ၀ါအထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ ခံထားသည္။

‘‘အထူးကုန္စည္ခြန္ေကာက္ တဲ့ကားေတြဟာ စက္သံုးဆီပိုသံုး တဲ့ကားေတြ။ စက္သံုးဆီက ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ မေလာက္ဘူး။  ကမၻာ့ဆီေစ်းတက္လာတဲ့ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ  ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဆီသံုးစြဲမႈ ပို မ်ားလာတယ္။ ဒါေတြကို ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလို အခြန္ ေကာက္ရတာ’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာ မ်ားအားေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကြမ္းစားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စီးကရက္အလိပ္ ၂၀  တစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ အထိ တစ္လိပ္လွ်င္ ေျခာက္က်ပ္၊ ၆၀၁ က်ပ္မွ ၈၀၁ က်ပ္အထိ တစ္လိပ္ ၁၄က်ပ္၊ ၈၀၁ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀ အထိျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္ကို ၁၉က်ပ္ ႏွင့္ ၁,၀၀၁ က်ပ္အထက္ျဖစ္ လွ်င္ တစ္လိပ္ကို ၂၁ က်ပ္အျဖစ္ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ထုို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ သတင္းေပးသူအား ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္ မည့္ အစီအစဥ္အရ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆုေငြကို တစ္ႀကိမ္တည္းသာမက အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိပါကရရွိသည့္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းကို ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ပါ၀င္ သည္။

ထို႔အျပင္ တရားမ၀င္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈအေပၚ ဆုေငြ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆုေငြကို တစ္ႀကိမ္တည္းရရွိျခင္းျဖစ္ေစ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိျခင္းျဖစ္ေစ ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ေငြ၏ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကို အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အ ေကာက္ဆိုင္ရာဥပေဒကို တစ္ပိုဒ္ ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏုိင္  ရန္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  လႊတ္ ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသည္။