စုပ္ခြက္ငါးျပႆနာေျဖရွင္းရန္ သုေတသနလုပ္၍ အေျဖရွာမည္ဟုဆို

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္သလုိ ေဂဟစနစ္ကုိလည္း ထိခုိက္ေစသည္။ (ဓာတ္ပံု − BANCA)

စုပ္ခြက္ငါးျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ေလ့လာ ကာ သုေတသနျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြံ ေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးကန္ဧကရွစ္ ေထာင္ခန္႔တြင္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈရွိခဲ့သည္။


 ‘‘ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာတက္ေနတဲ့ စုပ္ခြက္ငါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ငါးဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပး မယ့္ ဌာနရဲ႕ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေကလြင္ထြန္းက ဖုန္း ဆက္တယ္။ စုပ္ခြက္ငါးကိစၥ သု ေတသနလုပ္ဖို႔ သတၱေဗဒဌာနက ဆရာမသံုးေယာက္က အဆိုျပဳ တယ္။ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးပါေျပာတယ္’’ ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လို အပ္သည့္ စုပ္ခြက္ငါးအေကာင္  ၃၀ ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓာတ္ ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာမမ်ားက ငါးမ်ား၏ အမူအ က်င့္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာကာ စုပ္ခြက္ငါးျပႆနာ ေျဖရွင္းရ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေျဖရွာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ေမြးျမဴေရးငါး ကန္မ်ားသို႔ ေလ့လာရာတြင္ အဖြဲ႕ က အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေနသည့္ ငါးေမြးကန္မ်ားအတြင္း စုပ္ခြက္ ငါးမ်ား ဝင္ေရာက္မ်ိဳးပြားကာ ငါး စာမ်ားကို လုယူစားေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေမြးျမဴထားသည့္ငါးမ်ား ဝလင္စြာ မစားရျခင္း၊ စုပ္ခြက္ ငါးဆူးေတာင္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ငါးမ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရကာ ေသဆံုးရျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ စီးပြားေရးနစ္နာဆံုး႐ႈံးရ ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

 ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း Program Officer (Education & Livelihood) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စုပ္ ခြက္ငါးမ်ားသည္ အၿမီးမွေခါင္းအ ထိ ၁၆ လက္မမွ ၁၈ လက္မအ ထိရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ ၄၆ က်ပ္သား ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။