အထူးလုိင္စင္ျဖင့္ ဝယ္လိုအားမ်ားေန၍ မတ္ပဲေဈးဆက္လက္ေကာင္းႏုိင္

တလင္းထဲတြင္ မတ္ပဲမ်ားကို ေနလွန္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)

အထူးလုိင္စင္ရရွိထား ေသာ အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား၏ ဝယ္လိုအားမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း မတ္ပဲေဈးႏႈန္း အျမင့္ ေဈးတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ဟု ျပည္ပသို႔ ပဲတင္ပို႔ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္း သည္။


အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မတ္ပဲ အထြက္ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မတ္ပဲဝယ္လိုအားမ်ားၿပီး အျမင့္ေဈး၌ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဟု ၎တုိ႔က ခန္႔မွန္း သည္။

အိႏၵိယတြင္ မတ္ပဲကို မိုး ရာသီ၌ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ အိႏၵိယအစိုးရ က ကုန္သည္မ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္ အထူးလုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာသည္။

‘‘အိႏၵိယမွာ မတ္ပဲလိုအပ္ ခ်က္ ရွိေနတယ္လုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က သံုးသပ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ေဈးကြက္ တြင္ မတ္ပဲေဈးႏႈန္း တစ္တန္ လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္  ၅၈၅,၀၀၀ ေဈးရွိေနသည္။ အိႏၵိယဝယ္လို အားေၾကာင့္ မတ္ပဲအျမင့္ေဈး တြင္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ္လည္း ပဲစင္းငံုေဈးႏႈန္းသည္ တစ္တန္ လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ေဈးရွိ ေနသည္။

အိႏၵိယအစိုးရက ၂၀၁၈ တြင္ ျပည္ပမွ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္ သိန္းခြဲ၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ပဲတင္ သြင္းမည့္ ကာလကို ဇြန္လမွ ဩဂုတ္လကုန္အထိ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မတ္ပဲလိုအပ္ခ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပဲတင္သြင္းမည့္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္လခန္႔ ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း မတ္ပဲကို ဆက္လက္ဝယ္ယူေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မတ္ ပဲ၊ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတုိ႔က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ပဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏွင့္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ ပဲတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး ညႇိႏိႈင္းထားသည့္ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို အိႏၵိယအစိုးရထံ ေပး ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။