တရုတ်အဝယ်များ၍ မူဆယ်တွင် ဖရဲသီး ဈေးကောင်းရနေ

By ပြည်သိမ်း၊ ယုဝေ on Thursday, October 25, 2018 - 22:35

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဖရဲကားမ်ား (ဓာတ္ပံု − ဇြဲဉာဏ္)

    Trending News
    More in Business section