လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္သားပါဝင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၌ ေဆြးေႏြး

ေျခဥျပင္ေရး အဆိုတင္သြင္းသည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္ မတီအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္သူအခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။


ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၁ ရက္)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို မည္သည့္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးသည္ဆုိျခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ မည္ သည့္အခ်ိန္၌ အေရအတြက္ မည္မွ် (ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ်) ေလွ်ာ့ခ် မည္ဆုိျခင္းကိုမူ ၎က အေသး စိတ္မေျပာေပ။

 ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ ‘ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဤဖြဲဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္ မွတ္သည့္ဦးေရအတုိင္း တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါဝင္သည္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေန သည္။

 တတိယအႀကိမ္ က်င္းပ သည့္ အဆုိပါ ေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ အခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား က ေျပာသည္။

‘‘သူတုိ႔တစ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ဘံုညႇိႏိႈင္းမႈရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ NLD နဲ႔’’ဟု ေကာ္ မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစည္းအေဝး၌ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ျခင္းမရွိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္း ေအးက ‘‘ေဆြးေႏြးဖို႔ မလိုလို႔ မေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္မွာေပါ့’’ဟု ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ယင္းသို႔ ဖြဲဲ႕စည္းရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူလည္းျဖစ္ သူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ‘‘အခန္း (၁)ေတာ့ ဒီေန႔ၿပီးသြားၿပီ။ တခ်ိဳ႕ ဟာဆိုရင္လည္း NLD အေနနဲ႔ မျပင္တဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္ေလ။ ျပင္ဆင္ဖို႔ဆုိတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မရွိ ဘူးဆိုရင္ မူလတုိင္း ထားတာပဲ ေပါ့’’ဟု ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ မေျဖေပ။

   ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁)ပါ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အေရးအ ေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္ပါက တပ္မေတာ္က တား ဆီးကာကြယ္ခြင့္ရွိေရး စသည့္အ ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအ တုိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲရွိ တပ္မေတာ္သားအေရအ တြက္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက လက္ခံျခင္း ျပဳ၊ မျပဳ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္၌ က်င္းပ သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ ဦးက ေမးျမန္းရာ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္ မတီ ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္း ညီက ‘‘ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြား ရမယ့္ အခ်က္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေျဖၾကားထားသည္။