တိုယိုတာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ႏွစ္အတြင္း ဟိုင္းလတ္ကားအစီးေရ ၂,၅၀၀ ထုတ္လုပ္မည္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ဟိုင္းလတ္ကား (Hilux) အစီးေရ ၂,၅၀၀ ကို ၂၀၂၁ ေဖ ေဖာ္၀ါရီတြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ မည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္တိုယိုတာ  ေမာ္ေတာ္ကား ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေမလ ၃၀ ရက္၌ တရား၀င္ထုတ္ ျပန္သည္။ 


ထိုိသု႔ိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၅၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္  သီ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ဇြန္  လအတြင္း စက္႐ံုတည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး တုိယိုတာျမန္မာ႐ံုးခြဲ ကို ေမလ ၃၀ ရက္၌စတင္ဖြဲ႕ စည္းေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္ပုိေရး ရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

အဆုိပါ ကားကုမၸဏီ႐ံုးခြဲ  ကို တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ကား ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ရွယ္ယာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Toyota Tsusho  ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္သည္။ Toyota Tsusho ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ တို  ယိုတာေမာ္ေတာ္ကားေကာ္ပိုေရး ရွင္း၏ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ကားထုတ္လုပ္ေသာအခါ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားတင္သြင္းၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေသာ Semi Knock- Down (SKD) စနစ္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကား အသစ္စီးေရေရာင္းအား တိုး တက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ၌ကားအသစ္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ေရာင္းခ်ရကာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာသည္ဟု တိုယိုတာ က ဆိုထားသည္။ 

တိုယုိတာ ကုမၸဏီကျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဟိုင္းလတ္၊ Vios ႏွင့္ Rush ကားမ်ား ေရာင္းခ်ေန သည္။

‘‘ဒီလိုလာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆြဲေဆာင္ခဲ့ရတာ။ သူတို႔ဘက္ ကလည္း ေလး၊ ငါးႏုိင္ငံေလာက္ ခ်ိတ္ထားတာ။ တ႐ုတ္သြားမ လား၊အိႏိၵယသြားမလား၊ ကေမၻာ ဒီးယားသြားမလား၊ ထိုင္းမွာပဲထပ္ခ်ဲ႕မလားစဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို ၀င္လာ တာ။  ႏုိင္ငံအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ ေတာ္ေတာ္ေလးတက္ပါတယ္’’ ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာေရႊဟိန္းကေျပာ သည္။

ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၀င္ ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားအပို ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီမ်ားလည္း ကုမၸဏီ  ႀကီးႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ဟု ဆို သည္။ 

ျပည္တြင္း ကားေစ်းကြက္ အတြက္ သက္ေရာက္မႈသည္  တုိယုိတာထုတ္လုပ္သည့္ေစ်းႏႈန္း   ႏွင့္ ကားအမ်ိဳးအစားကို ေစာင့္ ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္တုိင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္ လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္ကေျပာသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ တံဆိပ္တစ္ခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈကို ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈလုပ္ကိုင္ရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု စက္မႈကုန္သည္အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိ ယဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ေလးကေျပာသည္။ 

‘‘ငါးႀကီးေတြလာရင္ ငါး ေလးေတြ လိုက္လာတတ္ပါ တယ္။ ေကာ္ေဇာနီခင္းႀကိဳတတ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာစီးပြား ေရးလုပ္ရင္ေအာင္ျမင္တယ္ဆို တဲ့ရလဒ္ေကာင္းေတြျပဖို႔လိုပါ တယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။ 

ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ ေဆာင္သူဦး၀င္းေအာင္က တို ယိုတာသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအ ႀကိဳက္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခု ကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းက ျမန္မာ့ကားေလာကအတြက္  အ ေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ယာဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါ ဒကို  ၂၀၁၉ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္  ၿပီးနာမည္ေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယာဥ္ေရာင္း ၀ယ္ေရးသမားမ်ားကဆိုသည္။ 

ထိုမူ၀ါဒတြင္ ယာဥ္လုပ္ငန္း   ဆုိင္ရာမူ၀ါဒကို ယာဥ္ႏွင့္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ တပ္ ဆင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားစနစ္ တက်တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ စီးပြား ေရးမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္သည္ဟုဆို သည္။