တရုတ်စီမံကိန်းသုံးခုဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့လာနေ ခြောက်ခုကို မြန်မာဘက်က စဉ်းစားဆဲ

By ထွန်းထွန်းမင်း on Friday, June 7, 2019 - 19:43

ျမန္မာဘက္က ေလ့လာခြင့္ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ တည္ေနရာျပေျမပံု

    Trending News
    More in News section