ေျခဥျပင္ေရးအစီရင္ခံစာ တပ္မေတာ္ မေဆြးေႏြးေတာ့

စိုးရိမ္ရန္မရိွဘဲ အလားအလာ ေကာင္းႏိုင္သည္ဟု ဒီခ်ဳပ္သံုးသပ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကို ယေန႔  (ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္)တြင္က်င္းပမည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး  တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး  ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းျခင္းကို  ကန္႔ကြက္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးကေဆြးေႏြးရန္ မူလ ကအမည္စာရင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအမည္ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က အတည္ျပဳသည္။

‘‘(တပ္မေတာ္သားေတြ  နာ မည္စာရင္းျပန္႐ုပ္သိမ္းသြားတာ)ဟုတ္တယ္။ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့လူေတြနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးမွာ ေပါ့။ ဒီအစီရင္ခံစာအေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြးရမွာေလ။ အမည္စာရင္း တင္ထားၿပီးရင္ မေဆြးေႏြးမေနရ ဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ရက္အတြင္းမွာ အမည္ စာရင္းေပးထားတယ္။ ေနာက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔  သူတို႔သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္လာလို႔ ျပန္ ၿပီးေတာ့  ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့သ ေဘာပါပဲ’’ ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ ၫြန္႔က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအျမာက္အျမား အစီ ရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရန္ အမည္ စာရင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းသည္ စိုးရိမ္ ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလားအလာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနဟု လည္း ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာ လို႔ရတာေပါ့။ ဆိုလိုခ်င္တာက  သိပ္ၿပီးေတာ့ အခုအခံ၊အတြန္းအ တိုက္မရွိဘဲနဲ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ေအးေအးေဆးေဆးသြားႏိုင္မယ္ လို႔ မွန္းလို႔ရတာေပါ့’’ ဟု ၎က  ဆက္လက္ေျပာသည္။ ရခိုင္အ မ်ိဳးသားပါတီ၀င္  ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း ကမူ လက္ရွိအေျခအေနသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီအ ၾကား အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းမႈေျပ လည္ျခင္း၊ မေျပလည္ျခင္းအေပၚ ခန္႔မွန္းရခက္သည့္ အေျခအေန ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ေတြကေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ ေအာက္မွာရွိတာကိုး။ ေဆြးေႏြး ဆို ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ ႐ုပ္သိမ္းဆို  ႐ုပ္သိမ္းရမွာေပါ့။ တပ္မေတာ္နဲ႔  NLD ၾကား ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး မွာ မညီမၫြတ္ျဖစ္သလား၊ ညီ  ၫြတ္သလားဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ တပ္က လိုက္ေလ်ာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါ လိမ့္မယ္’’ ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူလက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီ ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ထားသည့္  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမူ မူလရည္ ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ယင္းပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ ဦးေသာင္းေအးက  ေျပာ သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယမန္ ေန႔တြင္  သတင္းေထာက္မ်ားက  တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို  ေမးျမန္းခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္း ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းေျဖၾကား ျခင္းမရွိေပ။

အစီရင္ခံစာအေပၚ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးရန္  မူလအမည္စာရင္း ေပးသြင္းမႈအရ တပ္မေတာ္သား မ်ားက ၇၈ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂၇ ဦး၊ အာ ဏာရဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ေျခာက္ဦး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၂၅ ဦးအထိရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ လ်ာ ထားခ်က္အရ ယေန႔တြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၁ ဦးက အစီရင္ခံစာ အေပၚ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ကာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးမွ် ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ကိုယ္စား လွယ္ေျခာက္ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနသည္။