ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ

စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စစ္ေတြတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ)

စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း ရပ္တန္႔ေပးေရး အပါအဝင္ အျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တကၠသိုလ္သံုးခုႏွင့္ ဒီဂရီ

ေကာလိပ္တစ္ခုရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။


အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို  ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္က စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြနည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီ ေကာလိပ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး၊ အစိုးရက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ေပးေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း ရပ္တန္႔ေပးေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ ခ်ထားေပးေရးတို႔ ပါဝင္ သည္။

‘‘အခုေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ က ရခိုင္ျပည္ပညာေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနရသည္။