နာမည္ႀကီးစတိုးဆုိင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ၀ုိင္ မေရာင္းေတာ့ဟု ေၾကညာ

၂၄ နာရီဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဘီယာမ်ား (ဓာတ္ပံု − မိုးညိဳ)

 ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ၀ုိင္မ်ားလက္လီေရာင္းခ်ေနသည့္ ျပည္ တြင္းနာမည္ႀကီး စတုိးဆုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွ ေရာင္းခ်ျခင္းရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္းက မတ္လ ၅ ရက္တြင္ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေရာင္းခ်ခြင့္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း က အႀကိမ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အားလံုး သေဘာတူကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္ ႏွင့္ ၀ုိင္မ်ားမွာ ဟုိတယ္ ခရီး ၀န္ႀကီးဌာနေထာက္ခံခ်က္ပါရိွမွ သာ တင္သြင္းခြင့္ေပးထားေသာ ေၾကာင့္ လက္ရိွ စတုိးဆုိင္မ်ား၌ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဘီယာ၊ အရက္ မ်ားမွာ အျခားျပည္ပကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတင္သြင္း လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရယူ ေရာင္းခ်ေနရျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သူခုိးလက္ခံ အစ္ကုိတို႔ မလုပ္ခ်င္ ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္း လိုက္တာ’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းဒုဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳးမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ စ၍ABC၊ စီးတီးမတ္၊ Ocean Super Centre၊ Ruby Mart၊ ဂႏၶမာ၊ ဂမုန္းပြင့္အစရိွေသာ ဆုိင္ ေပါင္း ၁၇ ဆုိင္မွ ရန္ကုန္၊ မႏၲ ေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ဆုိင္ခဲြေပါင္း  ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ခြင့္ရပ္ ဆုိင္းရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဆုိင္မ်ားတြင္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းကသက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးထားၿပီး မူ၀ါဒတစ္ခု အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ေပးရန္ အသင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ဘီ ယာ၊ စီးကရက္၊ ၀ုိင္မ်ား ေရာင္းခ် ခြင့္ကို လတ္တေလာ ရပ္ဆုိင္း လုိက္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာမ်ားကိုမူ သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ Convenience စတုိးဆုိင္ အမ်ားအျပားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ABC မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မေ၀သစ္လြင္ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစတုိး ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွ အရက္၊ ဘီယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းမွာ ၎တုိ႔အေပၚ ေရရွည္တြင္ ဥပ ေဒအရ အေရးယူမႈခံရႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကသံုးသပ္သည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ စီးကရက္ခြန္ မ်ားကို ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသို႔ တုိးျမႇင့္ၿပီး ေကာက္ခံ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေကာက္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အထက္ပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္ခြန္ကုိ ယခု ၁၀၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရာမွ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္၌ ၁၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး အခြန္ေကာက္ခံမႈျဖစ္သည္။ အ ျခားေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ကြမ္းစားေဆးမ်ား ကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္မည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ အရက္၊ ဘီယာမ်ားကိုလည္း မူလ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။