တပ္မေတာ္ (ေရ) မာန္ေအာင္ကြၽန္း အေနာက္ဘက္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္

Combined Fleet Exercise ျပဳလုပ္မည့္ ေလ့့က်င့္ခန္းဧရိယာျပပံု(FB/Myanmar NAVY)

တပ္မေတာ္ (ေရ) က မာန္ေအာင္ကြၽန္းအေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ေရျပင္တြင္  မတ္လ တတိယပတ္မွစ၍ စစ္ေရးေလ့ က်င့္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရ ယာဥ္မ်ားသည္ မတ္လ ၂၇ ရက္ မွစ၍ ဧၿပီ ၁၆ ရက္အတြင္း ပင္ လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္း ႏွင့္ လက္နက္မ်ားေလ့က်င့္ပစ္ ခတ္ျခင္း   ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း  ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ သတ္မွတ္ဧရိယာမွ ၅ မိုင္ပတ္လည္အား ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားခ်ထားျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္  ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအျပင္ ေပတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ေအာက္ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္လ ၂၀ ရက္ နံနက္က လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕ ငက်ဥ္ေတာက္ေတာင္ အနီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ ရင္း၁၀ခုမွ  လက္နက္ႀကီးစမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘လက္နက္ႀကီးစမ္းသပ္ပစ္ ခတ္ဖို႔အတြက္ ငက်ဥ္ေတာက္  အနီးမွာရွိတဲ့ ရြာေတြက ေဒသခံ ေတြကို ေတာေတာင္ထဲကိုမသြား ဖို႔ ႀကိဳသတိေပးခဲ့ပါတယ္’’ဟု ငက်ဥ္ေတာက္ေက်းရြာေဒသခံ ဦးေမာင္သာထြန္းက ေျပာသည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၇၁၊ ၈၁ ႏွင့္ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီး မ်ားကို အခ်က္ ၅၀ ခန္႔စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းလက္နက္စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိ တစ္ဦးက အတည္ျပဳသည္။


 ‘‘ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ထားလုိ႔ ေဒသခံေတြက စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔တာမရွိခဲ့ပါဘူး’’ဟု လက္ဝဲဒက္ျပင္ရွင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ နတ္ ျမစ္အတြင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္ေရမွ ငါးဖန္း(ေခၚ) ၂၇ ေပအျမန္ေရယာဥ္ေလးစီးသည္ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွစ၍ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တပ္မွ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျမစ္ကူးတုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ျမန္မာနယ္ စပ္အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။