ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တ႐ုတ္ေလွ်ာ႔၀ယ္ယူ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၀ယ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မွ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဓာတ္ေငြ႕ သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ဓာတ္ေငြ႕ပုိလွ်ံေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ ေရႊဂက္စ္လုပ္ကြက္တြင္ ယခင္ ကုဗေပသန္း ၅၀၀ ထုတ္ေနရာမွ ယခုသန္း ၄၀၀ သာ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ေန ေၾကာင္း အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းက ေျပာ သည္။

‘‘ျပည္တြင္းက အျပည့္အ၀ မ၀ယ္ဘူး။ တ႐ုတ္ကလည္းေလွ်ာ့ ဆုိေတာ့ ကုမၸဏီက၀င္ေငြ ထိခုိက္တာေပါ့။ သူထိခုိက္ေတာ့ အက်ဳိး တူလုပ္တဲ့ MOGE ေရာ တျခား ကုမၸဏီေတြကိုပါ ထိခုိက္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္တာ ဒီတစ္ခုတည္း ျဖစ္တာပါ။ ထုိင္းဘက္ကို ေရာင္းေနတာက ပုံမွန္ပဲ’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေရႊဂက္စ္လုပ္ကြက္သည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ယခင္က ျပည္တြင္းမွ ကုဗေပသန္း ၁၀၀ ၀ယ္ ယူေနရာမွ ယခုသန္း ၃၀ခန္႔သာ ၀ယ္ယူၿပီး တ႐ုတ္ကလည္း ကုဗေပ သန္း ၄၀၀ ၀ယ္ယူေနရာမွသန္း ယခု ၃၇၀ ခန္႔သာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီက  ကုဗေပသန္း  ၁၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာ့ထုတ္ေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေႏြရာသီ၌သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ေပးေသာ္လည္း မုိးရာသီတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု MOGE မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုန္းတြင္းကုိယ္ပုိင္လုပ္ကြက္မ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းသုံးစြဲရန္ ဓာတ္ ေငြ႕အလုံအေလာက္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္လာသျဖင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားထံမွ ရယူျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

တ႐ုတ္သုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းသြယ္တန္းေပးသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္းကုမၸ ဏီမွ တ႐ုတ္သုိ႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာမသိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ကုမၸဏီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ လက္ေထာက္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ Sadi Li က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္တင္ပုိ႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ေဇာတိကလုပ္ကြက္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အရည္အေသြး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူမႈပုိမုိျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ရတနာလုပ္ကြက္မွ ျပည္တြင္းအတြက္ ကုဗေပ ၂၂၅ သန္းေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း သန္း ၁၇၀ႏွင့္ ၁၈၀ ၾကားသာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အျခား၀ယ္ယူမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ေဒၚလာ ေပးရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရဲတံခြန္ လုပ္ကြက္သည္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈ ၁၄ ႏွစ္ၾကာလာေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး မူလကုဗ ေပသန္း ၄၅၀ တြင္ ယခုသန္း ၃၅၀ ခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အျခားဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားက ပုိမိုထုတ္လာေသာေၾကာင့္ဓာတ္ေငြ႕မွ ရေငြေလ်ာ့က်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။