ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျခာက္ကပ္ဆိတ္သုဥ္းေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဝယ္

ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားအနီးမွ ေဒသခံတစ္ဦး ထင္းမ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္/ဓာတ္ပံု − Getty Images

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ ႀကီးႀကီးမားမား ထူေထာင္ထားေသာ္လည္း ေျခာက္ကပ္ဆိတ္သုဥ္းေနသည့္ တေစၦၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ Daily Mail သတင္းစာက ခုိင္းႏိႈင္းေဖာ္ျပသြားသည္။

Daily Mail က ေနျပည္ေတာ္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ေဝေဝဆာဆာေဖာ္ျပၿပီး ႀကီးမားခံ့ထည္သေလာက္ လူသူနည္းပါးလြန္းသည့္ အရိပ္အေငြ႕မ်ား ယွက္သန္းေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔က ရန္ကုန္အစား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ေနျပည္ေတာ္၏ စည္ပင္ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိခဲ့သည္။
 

ေနျပည္ေတာ္၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ မက္ဟက္တန္ရပ္ကြက္ထက္ အဆေပါင္း ၁၂၀ မွ် ရွိေနၿပီး လူတစ္သန္းခန္႔ အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ တေစၦၿမိဳ႕တစ္ခုသဖြယ္ ေျခာက္ေသြ႕ေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အနီးအနားေဒသခံမ်ားသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကရာ အလုပ္ကိစၥမရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ စည္ပင္ထြန္းကားသည့္ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးတစ္ခုထက္ လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းပါးလြန္းသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဧရာမအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ကားစီးေရ ၂၀ မွ် ယွဥ္လ်က္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းစြာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းလမ္းမမ်ားသည္ အစိုးရသံုး SUV ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို လိုအပ္ပါက စစ္ေလယာဥ္မ်ားအေျခစိုက္ ဆင္းသက္ရာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းမ်ားသဖြယ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သတင္းအခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္၏ လူဦးေရသည္ ၉၂၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း Daily Mail ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားက ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ျခားနားေနဟန္ရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ Daily Mail ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားသည္ လူသူနည္းပါး ေျခာက္ေသြ႕ေနၿပီး ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လမ္းေလွ်ာက္သြားသူ၊ စက္ဘီးစီးသြားသူ အနည္းငယ္ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။


လူသြားလူလာရွင္းလင္းေနေသာ ေနျပည္ေတာ္တစ္ေနရာ/ဓာတ္ပံု − Getty Images

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၀၂ တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ မွ် လူသူအေျခခ်ေနထုိင္မႈနည္းပါးခဲ့ရာ သစ္ေတာေျမတစ္ခု၏ အလယ္တြင္ ေနရာခ်ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သို႔ စတင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေခါင္းပါးနည္းပါးေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကို ဇုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီး႐ံုးမ်ားကို စစ္တပ္ဧရိယာႏွင့္ ေဝးလံစြာ ထားရွိသတ္မွတ္ထားသည္။ ေဒသတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးလြန္းေသာ္လည္း စီးပြားေရးဇုန္၊ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားရွိသည္။

လူေနဧရိယာမ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စုစည္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ေလးထပ္တိုက္ခန္းတြဲ  ၁၂၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အမိုးမ်ားကို အေရာင္ျဖင့္ Code ခြဲျခားကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ရာထူးအလုိက္ ျခားနားသတ္မွတ္ထားသည္။ အစိုးရ၏ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆင္းရဲႏံုခ်ာစြာေနထုိင္ရသူ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အပန္းေျဖသြားလာစရာေနရာမ်ားလည္း ရွိေနရာ ရန္ကုန္မွ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ အရြယ္တူ၊ ပံုစံတူတည္ေဆာက္ထားသည့္ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္အျပင္ ပန္းၿခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ဧရိယာတြင္ ညတိုင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား ရွိေသာ္လည္း လာေရာက္အားေပးသူ အမ်ားအျပားကိုမူ မေတြ႕ရေခ်။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိၾကဟုလည္း သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ ေနျပည္ေတာ္ကို အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၾကၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္သားမ်ားသည္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ဆိတ္သုဥ္းၿငိမ္သက္ေနသည့္ အေျခအေနကို မႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္သာ အေျခခ်ကာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ပိုမိုလိုလားၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားအတြက္ ငါးဧကစီ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ေျမေနရာမ်ားခ်ထားေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံ႐ံုးတစ္ခုသာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခစိုက္ခဲ့သည္။

Daily Mail ၏ Inside Naypyitaw, Myanmar’s haunting capital city ေဆာင္းပါးကို ဇြဲရဲ၀င့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိသည္။