တ႐ုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေဟာင္းမ်ား ႏိုင္ငံတြင္း၀င္မလာေရး သတိထားသင့္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၌ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္  စက္႐ုံအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားေတြ႕ေနရသျဖင့္ ယင္းစက္႐ုံအေဟာင္းမ်ား ႏုိင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိမလာေစေရး အထူး သတိထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။


စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ရည္ရြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ‘‘လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာလာတာက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုထုတ္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေန ေက်ာက္မီးေသြး  စက္႐ုံေတြ ေဆာက္ရမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို မထိခိုက္ေစဖို႔ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမယ့္ အေနအထားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါလို႔ တင္ျပခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္မွာ အခု ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကို ပိတ္သိမ္းထားတာရွိတယ္။ အရမ္းေၾကးႀကီးတယ္။ စြန္႔ပစ္စက္႐ုံသံုးရင္ အရမ္းထိခိုက္မယ္’’ဟု ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

 မၾကာမီက မိမိတို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ေဆြး ေႏြးပြဲ၌  ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေငြေခ်းရန္ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ကို တည္ေထာင္ေနၿပီဟု သိရွိခဲ့ေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒါသိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျမန္မာအပါအ၀င္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားလို ႏိုင္ငံေတြက ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ေထာင္ရင္ သူေငြေခ်းမွာပဲ။ ေခ်းရင္ ဘာလုပ္မလဲ ေငြေခ်းသူက ေငြရွင္သတ္မွတ္တာလိုက္နာရမယ္။ သူ႕ေခ်းေငြ နဲ႔ သူတို႔ဆီက အေဟာင္းေတြကို ယူလို႔ မလုပ္ဘူး မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါကို တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအပါအ၀င္  အစိုးရက သတိထားရမယ္’’ဟု အဆိုပါက႑တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့သူ ဦးသိန္းလြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အ ခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ကန္႔ကြက္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အရ အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွမ္းႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီ၊ စစ္ကိုင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၂ ႐ံု ရွိၿပီး ရွစ္႐ံုမွာ စူးစမ္းေလ့လာသည့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာၿပီးစီးသည့္ စက္႐ံုရွစ္႐ံုသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈစစ္တမ္းျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စက္႐ံု ၁၁ ႐ံု ရွိၿပီး လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုရွိသည္။