မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သုိ႔ ေျမငွားဂရန္မ်ား ခ်ေပးမည္

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း လယ္သူမမ်ား ေကာက္စိုက္ေနစဥ္၊ ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏႈန္းျဖင့္ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာသို႔ ေျမငွားဂရန္မ်ား စတင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ဇူလုိင္ ၅ ရက္က မႏၲေလး ၿမိဳ႕ တယက ႐ုံေဟာင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏႈန္းျဖင့္ ေျမငွားဂရန္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေက်းရြာေတြမွာ သူတုိ႔ေတြ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သည္ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို တရား၀င္ဂရန္ အျဖစ္နဲ႔ စနစ္တက်ေပးႏုိင္ေအာင္ လုိ႔ ဒါေလးကို လုပ္ေပးခ်င္လို႔ ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သည္ ရြာမွၿမိဳ႕အဆင့္ျဖစ္လာၿပီး အခ်ဳိ႕ ေက်းရြာမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ထဲ ပါ၀င္လာေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား တြင္ ဂရန္မရွိသည့္အတြက္ ဂရန္ လိုခ်င္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေျပး အေနျဖင့္ အိမ္ေျခတစ္ရာခန္႔ရွိ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုမွ ေက်းရြာသုံးရြာကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။


ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အ႐ႈပ္အ ရွင္းမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဧကလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၄၀ အ တြင္း၊ ငါးဧကလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ေျမအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးဦးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မွ ေျမအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေျမ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္၍ ေျမတန္ဖိုးသတ္ မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္း ထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ကို လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ကာ ႏွစ္အလုိက္ အတည္ျပဳသတ္ မွတ္ရန္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရအဖဲြ႕က ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ ၾကန္႔ၾကာ မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး ေက်းရြာေျမ မ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပး ရန္ တစ္ႏွစ္ေျမငွားရမ္းခ ႏႈန္းထား မ်ားကို အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထားအျဖစ္ သတ္မွတ္  ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုအဖဲြ႕က တစ္ ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ အႀကံျပဳထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအသီး သီးသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမတ္သု ေ၀က ေျမငွားဂရမ္ေလွ်ာက္ထား သူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ကာ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရ မည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရိွရ မည္ျဖစ္ကာ အျခားအရပ္ေဒသမွ ပုံစံ(၁၀)ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ျဖစ္လွ်င္လည္း တစ္ဆက္တည္း ၁၂ ႏွစ္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔က အဓိက ေဆာင္ ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၄,၇၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။