အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၁။ ပါတီဥကၠ႒ - ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ကိုးေထာင္ေက်ာ္။

၃။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ေညာင္ေရႊ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ခုနစ္ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္။

၄။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ - ေလွေလွာ္စိတ္ထား စြမ္းအားျမင့္ထုတ္၊ အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

၅။ ပါတီမူ၀ါဒ - အင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ အင္းေဒသဖြား ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ အင္းေလးေဒသတစ္၀န္း စိမ္းလန္းစုိျပည္သာယာေရး၊ အင္းေလးေဒသေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ အင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ - ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အ၀ခံယူသူျဖစ္ရမည္။ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူျဖစ္ရမည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို စြမ္းစြမ္းတမံတင္ျပႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ - ပါတီ၀င္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္အဓိကသုံးစြဲမည္။

၈။ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း - ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၅ရက္တြင္ ပါတီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္စီစဥ္ထားရွိသည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လုိ႔ရွိရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကို ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မလဲ။
လက္ရွိ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္တုိင္းျပည္လုံး ေဆြးေႏြးေနတာရွိတယ္။ ျပင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါေတြက လူေတြကပဲလုပ္တာ။ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခုက ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံက ျပည္သူေတြနဲ႔  အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္းအားလုံးေသာျပည္ သူေတြ၊ ပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရွိလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာလြတ္လပ္ေရးရၿပီးတာ (၆၈)ႏွစ္ ေလာက္ရွိၿပီ။ တုိးတက္မႈအရွိန္ကအေတာ္ေလးေႏွးၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာအနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွာက်န္ခဲ့တယ္။ အဓိကအခ်က္က ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရလုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿပိဳင္ဘက္(သုိ႔)ညီေနာင္ထုိင္းႏုိင္ငံမွာက ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္တယ္။ သူပုန္မရွိသေလာက္ျဖစ္ တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က လူမ်ဳိးေပါင္း  ၁၃၅မ်ဳိးနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာလည္းလက္နက္ကုိင္အေျမာက္အျမားျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥေတြရွင္းေနရတာကို ႏွစ္၆၀ေက်ာ္ၾကာသြားၿပီ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက ေနာက္က်တယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ရွာႏုိင္ေဖြႏုိင္ စားႏုိင္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိရဖုိ႔ ရတဲ့ေနရာကေန တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ဘယ္္လုိကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ရွိလဲ။
အင္းေလးေဒသဆုိပါေတာ့။ ၂၀၁၀ကစၿပီး ရာသီဥတုရဲ႕႐ုိက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ေရေတြခန္းေျခာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတြမွာ အမ်ားႀကီးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံစားခဲ့ရတယ္။ အင္းေလးေဒသတစ္ခုလုံးတင္မကဘဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ေရေ၀ေရလဲေဒသေျမျပန္႔ ေဒသအားလုံးမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀တုိးတက္လာေအာင္ဘက္ေပါင္းစုံက ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားေပါ့။ အင္းေလးေဒသမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ဒီေတာင္သူလယ္သမား ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းရဲ႕ ဘ၀ကို အာမခံခ်က္ရွိဖုိ႔အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
မဲတစ္မဲဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္၊ ေဒသတစ္ခုရဲ႕အနာဂတ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆုိတာ အင္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးကို အဓိကထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတယ္ဆုိေပမယ့္ အင္းေလးေဒသ၊ ေရေ၀ေရလဲ ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးပါတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုိ႔ နာမည္ေပး ထားတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြက ယုံယုံၾကည္ ၾကည္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့လုိ႔ရွိရင္ အင္းေလးေဒသတည္တံ့ေရးကိစၥ၊ အင္း ေလးေဒသပတ္၀န္းက်င္ေတာင္တန္းေတြ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးကိစၥ၊ ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္မွာေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလုံးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာအခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ယွဥ္ႏုိင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျပည္သူကလည္း ေရြးခ်ယ္မွရမယ္။

သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ေရြးမလဲ။
တစ္ဦးခ်င္းသာ စိတ္တုိင္းက်သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနအအထားကႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေလာက္ေနာက္က်ေနတဲ့ အေျခအေနကေန တုိင္းျပည္ကိုတစ္ခါတည္းအရွိန္အဟုန္နဲ႔ အင္နဲ႔အားနဲ႔ တြန္းတင္ႏုိင္တဲ့ သူတစ္ဦးကိုျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ရခ်င္ပါတယ္။

ပါတီဥကၠ႒အသက္ - (၆၂)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ါဏိဇၨ၀ိဇၨာ(ဘဏ္ဘ႑ာေရးႏွင့္အာမခံ)၊

အထက္တန္းေရွ႕ေန။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ - ၁၉၇၆မွစတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လမ္းစဥ္လူငယ္အတြင္း ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၂၀၁၄-၁၅တြင္ အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေန။

လက္ရွိအလုပ္အကုိင္ - ဟုိတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္။

စံျပပုဂၢဳိလ္ - ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ - အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို႐ုံးခ်ဳပ္၊ စည္ပင္ ေနာက္ေက်ာလမ္း၊ ၀င္းရပ္ကြက္ (၁)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉ ၄၃၁၃၉၀၈၀၊ ၀၉ ၄၃၁၁၆၄၄၂။